آموزش رگرسیون خطی در نرم افزار SPSS

موارد مطرح شده در این آموزش:

  1. نمودار Scatered/dot و آزمون دیداری داده ها
  2. توجه به ضریب همبستگی قبل از تشکیل مدل رگرسیونی
  3. نحوه ایجاد مدل رگرسیونی در SPSS
  4. معنی داری مدل رگرسیونی
  5. نحوه گزارش مدل رگرسیونی
  6. نحوه پیشبینی با استفاده از مدل ساخته شده

کليک جهت خريد کالا ، به منظور پذيرش قوانين و مقررات سايت مي باشد .

 

جهت دریافت فایل داده به کانال تلگرام SPSS Land مراجعه کنید:

http://t.me/spss_land

نمونه فیلم را در آپارات مشاهده کنید: