خلاصه تحلیلی مقاله : استفاده سازمان های بخش عمومی از معیار گزینی به منظور بهبود عملکرد

سازمان های بخش عمومی اخیراً شیفته و مفتون فنون استفاده شده در بخش خصوصی شده اند . یکی از این فنون تحت عنوان معیار گزینی در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. معیار گزینی به منظور مدیریت بر عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مقاله بررسی خصوصیّاتی در بخش عمومی است که می تواند بر استفاده از این فن در بخش عمومی تأثیرگذار باشد. معیارگزینی می تواند در دو سطح فرآیند و پیامد توسط سازمان ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می تواند از عنوان معیار گزینی تحت بخش بندی معیارگزینی داخلی، رقابتی، صنعتی و بهترین نوع نام برد. لازم به یادآوری است که نویسنده مقاله ترکیبی از معیارگزینی صنعتی و فرآیندی را توصیه می کند. در ادامه به بررسی تفاوت های موجود در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی پرداخته می شود. اول اینکه بازار در بخش عمومی، محدود است. لذا سازمان های کمی در پی مفاهیمی چون کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و عملکرد اثربخش هستند . یکی دیگر از تفاوت ها این است که سازمان های عمومی بسیار بیشتر در قوانین و مقررات و خط مشی ها محصور هستند و نمی توانند مانند همتایان خود در بخش خصوصی مبادرت به معیار گزینی نمایند. سومین تفاوت وجود نفوذ های سیاسی رسمی و غیر رسمی در سازمان های عمومی است. بدین صورت که آن ها در فرآیند های تصمیم گیری بخش عمومی اثر می گذارند. با توجه به اینکه سازمان های بخش عمومی از سوی مردم مورد بررسی و نظارت قرار می گیرند، می بایست شفافیت بیشتری نسبت به بخش خصوصی داشته باشند. سازمان های عمومی دارای اهداف بسیار پیچیده ای هستند و نمی توان با آن ها صرفا به مثابه بخش خصوصی رفتار کرد. از این رو نمی توان به صورت کامل تئوری معیار گزینی را در مورد آن ها استفاده نمود. آخرین عامل تأثیر گذار بر فرآیند معیار گزینی در بخش عمومی، موانع موجود بر سر راه خلاقیت در این بخش می باشد. این موانع که خود شامل تغییر در مدیریت به صورت متناوب و عدم وجود رویه های جبران خدمت در بخش عمومی است، در استفاده از فن معیارگزینی در سازمان های عمومی تأثیر می گذارد. بهتر است پس از مطالعه ادبیات موضوع ، نگاهی به روش شناسی تحقیق صورت گرفته در این مقاله داشته باشیم. این پژوهش از طریق انجام یک سلسله مصاحبه های نیمه ساختار یافته ، معیار گزینی در سازمان های آب هلند را مورد بررسی قرار داده است. سعی شده که بررسی شود چرا برخی ساختار های نظری این مقاله در مورد این سازمان ها صدق نمی کند؟ در پاسخ به این پرسش، عواملی چند مطرح می گردد که از آن جمله می توان به مشارکت ذینفعان، اشتیاق به تقلید، توانایی مدیران، عضویت بخش و مالکیت عملکرد فعلی اشاره کرد. چنانچه در ابتدای مطلب ذکر شد ، تعدادی از موارد موجود در بخش عمومی می تواند اثر مثبت بر اجرای معیار گزینی در بخش عمومی داشته باشد لیکن در انتهای تحقیق نویسنده به این نتیجه می رسد که بسیاری از این عوامل تأثیر منفی دارند. شایان ذکر است که بسیاری از این موانع قابل مرتفع کردن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *