نحوه تماس

بازدید کنندگان عزیز می توانند جهت ارسال پیام در تلگرام از طریق آدرس زیر اقدام نمایند:

https://t.me/bahmanmoazzen

همچنین جهت ارسال ایمیل می توانید از فرم زیر استفاده نمایید: