خلاصه تحلیلی مقاله: موانع بهره وری در بخش عمومی

در راستای اجرای برنامه های بهره وری در بخش عمومی، همواره موانعی با درجه سختی متفاوت و مقاومت های مختلف وجود دارد. در این مقاله به بررسی تعدادی از این موانع خواهیم پرداخت. این موانع در سه گروه موانع محیطی، موانع سازمانی و موانع فردی دسته بندی می شوند که در ادامه به توضیح آن ها می پردازیم.

گروه اول موانع موجود در محیط سازمان های بخش عمومی است. یکی از این موانع مطرح نبودن رقابت برای این قبیل سازمان ها می باشد. آن ها معمولاً به صورت گونه ای از انحصار در بازار خود عمل می نمایند. تصمیمات مدیران در سازمانهای عمومی بیشتر از اینکه در راستای بهره وری باشد، با توجه به مسائل سیاسی و برای حفظ جایگاهشان اتخاذ می شود. هنگامی که بحث از تغییر در رویه ها به میان می آید، معمولاً پذیرش جامعه در این باره محدود بوده و علی الخصوص تغییرات تدریجی را پذیرا نمی باشد. هنگامی که گروهی بر رأس کار قرار می گیرند و خدمات ارائه شده در وضعیت مطلوبی قرار دارد، به دلیل تمایل به حفظ وضع موجود،این گروه از ایجاد تغییر اجتناب می ورزند. مسائل مربوط به رویه های سازمانی و بهره وری برای مطرح شدن در روزنامه ها و سرتیتر اخبار، کسل کننده هستند. لذا خواست سیاسی در زمینه ارتقاء بهره وری وجود ندارد. از دیگر سو کوتاه مدت بودن عمر سیاسی کارگذاران ، آن ها را از برنامه ریزی بلند مدت برای بهره وری باز می دارد. وجود چندین هدف در سیاست گذاری سازمان های عمومی یکی دیگر از عواملی است که توجه به بهره وری را کاهش می دهد. زیرا این بهره وری است که معمولا قربانی اهداف دیگر سازمان مانند عدالت می گردد.

در رویه های استخدامی که برای بخش عمومی متصوّر است و به دلیل تمایل به انتخاب شایسته ترین افراد و نیز دراز مدت بودن فرآیند آن، افراد بالای لیست – با توانایی های بیشتر – ناشکیبا می شوند و پیشنهاد شغل دیگری را پذیرا می گردند. این امر باعث می شود افراد کمتر شایسته تحت لوای شایسته سالاری وارد سازمان شوند. محدودیت های قانونی که بیشتر به شکل قوانین بودجه ای برای رویه هایی خاص مطرح می شوند ، کمتر به رویه ها و بهره وری در کل سازمان توجه می کنند. از دیگر سو دادگاه ها نیز برخی قوانین و اجبار هایی را به بخش عمومی تحمیل می کنند که بر تصمیمات گردانندگان آن در راستای بهره وری سایه می افکند. بودجه بندی در بخش عمومی بدون توجه به بهره وری صورت می پذیرد. لذا هنگامی که یک مدیر بخش عمومی بودجه خود را به هر نحو دریافت می کند دیگر نیازی به بهره ور کردن سازمان خود احساس نمی کند. هنگامی که احکام حکومتی برای ارائه خدمتی خاص ارائه می شود، صرف ارائه آن خدمت مهم بوده و در این احکام قیدی از بهره وری آورده نمی شود. فلذا نحوه خرج کردن بودجه این طرح ها نیز بدون توجه به بهره وری خواهد بود.

در این قسمت جا دارد که به موانع سازمانی بهره وری در سازمان های عمومی پرداخته شود. یکی از اولین این موانع رویه های اجتماعی کردن کارکنان در سازمان است. این عمل که توسط کارکنان قدیمی تر صورت می گیرد ، از کارمندان تازه وارد، افرادی بدون اشتیاق به بهره وری و تغییر می سازد که بعداً در برابر تغییرات نیز مقاومت می کنند. در سازمان های عمومی به دلیل نظارت و کنترل دقیقی که وجود دارد، افراد در برابر شکست ها و حتی موفقیت های خود پاسخگو نیستند و این عدم پاسخگویی از موانع اصلی بهره وری به حساب می آید. یکی دیگر از این عوامل سیستم معیوب پاداش در بخش عمومی است. این سیستم به مدیرانی که مخارج بیشتر و تعداد افراد بیشتری در سازمان خود داشته باشند، بیشتر بها می دهد که این امر در تضاد با بهره وری قرار دارد. مدیران بخش عمومی تعهد کافی نسبت به بهره وری ندارند و این مقوله را بیشتر به صورت فرمایشی پیگیری می کنند تا واقعی.

برنامه های جبران خدمت مالی به دلیل محدودیت های موجود در بخش عمومی نمی توانند موفق باشند. نبود نظام صحیح سنجش عملکرد از یک سو و قوانین و مقررات مالی از سوی دیگر، اجازه پرداخت بر اساس بهره وری را نمی دهد. کارکنان بخش عمومی در دهه های اخیر با عضویت در اتحادیه ها، در برابر تغییراتی مانند خصوصی سازی، کم کردن تعداد پرسنل و برون سپاری وظایف مقاومت می کنند. از طرف دیگر بسیاری از کارکنان بهری وری را مترادف واژه هایی چون خودکار سازی می دانند و این واژه را نیز مترادف حذف شغل خودشان می دانند. لذا در برابر رویه هایی که منجر به بهره وری شود مقاومت می کنند. عامل بعدی این مقاومت ، ترس سرپرستان از تغییر است. آنها نگران این موضوع هستند که دانششان برای انطباق با تغییر کافی نبوده و احترام زیر دستان خود را از دست بدهند. اهدافی که برای مدیران بخش عمومی تعریف می شود بسیار گنگ و غیر قابل اندازه گیری است. لذا آن ها تعهد چندانی به اجرای آن ندارند. برنامه هایی که در بخش عمومی خوب اجرا شوند به نحو خوبی بودجه می گیرند. اما این بودجه نمی تواند به همین راحتی تغییر مسیر داده و به فعالیت های جدید مهمتر اختصاص یابد و معمولا یک خدمت غیر ضروری تا مدت زمان زیادی ادامه پیدا می کند. مدیران بخش عمومی معمولا از توانایی کافی برای تحلیل برخوردار نیستند. از طرفی کارکنانی هم که بتوانند این تحلیل را انجام دهند ندارند. به همین روی نمی توانند سیستمی برای حسابداری قیمت تمام شده داشته باشند که بهره وری رویه های خود را با آن بسنجند.

نبود نظام های ارزشیابی عملکرد در سازمان های بخش عمومی از دیگر مشکلات در مقابل حرکت به سمت بهره وری می باشد. مدیران تمایلی به انتشار اطلاعات خود ، اعم از شکست یا موفقیت، ندارند و این نبود اطلاعات از نحوه اجرای برنامه ها باعث می شود نتوان ارزیابی صحیحی داشت. از دیگر موانع بهره وری در بخش عمومی، تکه تکه بودن دولت است. این بخش های جدا از هم کار ارائه خدمت را سخت کرده و توجه به کارایی و اثر بخشی را کاهش می دهد. وجود بخش بروکراتیک غیر قابل تغییر و اختیارات منفصل در بخش عمومی و همچنین نبود بخش تحقیق و توسعه متبحر در سازمان ، نیاز به سرمایه گذاری کلان در جهت بهره وری سازمان، نبود الگو ها و اسطوره های مناسب در جهت بهره وری و درشت نمایی حرکت به سوی بهره وری از دیگر عوامل سازمانی متقابل با بهره وری می باشد.

جا دارد به عوامل فردی نیز در این خلاصه اشاره ای شود. مدیران بخش عمومی نمی توانند تسلط کافی بر زمان خود در حین ساعات اداری داشته باشند. زیرا آن ها اغلب برای شرکت در جلسات مجبورند محیط خود را ترک نمایند. لذا نمی توانند به بهره وری متعهد باشند. کارکنان دولت اغلب از ترس انتقاد های مردم از شکست هایشان ، دست به ریسک نمی زنند و همان رویه های گذشته را ادامه می دهند. در پایان مدیران همواره برای شکست های خود دلیل تراشی می کنند و آن را بر دوش قوانین و مقررات و سیاست ها می اندازند و هیچگاه نمی پذیرند که بهره وری پایین دارند.

باید توجه داشت برخی از این عوامل قابل تغییر بوده و برخی دیگر قابل مصالحه. لذا یک مدیر بهره ور باید آن ها را شناسایی نموده و شدت آن ها را بسنجد. و از ابزار مناسبی برای حد اقل کردن مقاومت در برابر بهره وری استفاده نماید.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *