خلاصه تحلیلی مقاله: مدیریت پیامد ها در حین توجه به خروجی ها، تعریف مجدد ارزش های عمومی در نظام مدیریت عملکرد نیوزیلند

در این مقاله سعی شده نظام مدیریت عملکرد در کشور نیوزیلند و در بخش دولتی آن مورد تحلیل تاریخی قرار گیرد. به این صورت که طی یک بازه پانزده ساله تغییرات به وجود آمده در سیستم و عوامل ایجاد کننده این تغییرات مورد توجه قرار می گیرد. در اواخر دهه ۱۹۸۰ و به دلیل بروز بحران مالی برای دولت، توجه به عملکرد و تصمیم برای بهبود آن مطرح گردید. نظامی تحت عنوان خروجی و پیامد برای مجبور کردن مدیران دولتی جهت پاسخگو و مسئولیت پذیر بودن ایجاد شد. نیوزیلند که خود یکی از پیشگامان مدیریت دولتی نوین است سعی کرد با ایجاد نظامی مالی، خروجی هایی را برای مدیران خود در بخش های مختلف تعریف کند و هر سال نسبت به سنجش آن ها اقدام نماید.

مدیرانی که به صورت قرار دادی در آمده بودند و بیم آن داشتند که جایگاه و شهرت خوب خود را از دست دهند صرفاً بر اهداف تعیین شده برای سازمان خود تمرکز کردند و از دیگر جنبه های سازمان مانند ارزش عمومی و سرمایه سازمانی غافل شدند. مثالی که در مقاله به آن اشاره شده است مؤسسات کاریابی دولتی می باشد. آن ها با توجه به تبلیغات بسیار وسیع دولت نتایج خوبی از خود بروز دادند امّا این به قیمت نا دیده انگاشتن بنگاه های کاریابی در بخش خصوصی تمام شد.

از این رو دولت نیوزلند تصمیم گرفت در حین تمرکز بر خروجی ها، مدیریت پیامد ها را نیز مد نظر داشته باشد. لذا پیامد هایی که می توانست آسان مورد اندازه گیری قرار گیرد را در کنار مسئولیت پذیری از پایین به بالا ، مورد توجه قرار داد. باید توجه داشت که متأسفانه تمرکز بیش از حد بر روی خروجی ها منجر به بروز نتایج منفی می شود. برای اصلاح این امر با تغییرات ساختاری به وجود آمده بیشتر بر ارائه خدمات در کنار پیامد ها تأکید شد و تغییراتی را نیز در بحث اندازه گیری عملکرد پیش آورد. باید توجه داشت مشکلی که طراحان عملکرد در بخش دولتی نیوزیلند داشتند این بود که هر دو متغییر خروجی و پیامد ها می تواند توضیح خوبی از عملکرد عمومی باشد و تمرکز بیش از حد بر روی هر کدام از آن ها می تواند نتایج منفی به دنبال داشته باشد. بنابر این باید در حین توجه به هردوی این موارد، تعادلی میان آن ها برقرار شود.

در این جا خوب است نگاهی به نقاط قوت و ضعف هر کدام از دو واژه پیامد و خروجی بیاندازیم. خروجی ها گذاره های شفاف و قابل اندازه گیری هستند که به وسیله شاخص های کیفی و کمّی و در واحد زمان تعریف می شوند. این قابلیت وجود دارد که آن ها را به توانایی های یک سازمان، یک فرد و یا یک مدیر اجرایی پیوند زد. بدین صورت می توان مسئولیت پذیری را در سازمان ایجاد کرد و به جای تأکید بر ورودی ها به خروجی های سازمان توجه داشت. در کنار این مزایای ذکر شده برای خروجی یک سازمان، آن ها دارای نقاط ضعفی نیز می باشند. توجه به سنجش خروجی ها می تواند به سمت اهدافی که راحت تر سنجیده و حسابرسی می شوند منحرف شود. از دیگر سو اهداف سازمان می تواند در سایه دستاورد های معنی دار تر و بلند مدت تر نادیده گرفته شود.

در کنار خروجی ها، پیامد ها ، که توضیحی موضوع محور از نتایج هستند، مطرح می شوند. پیامد ها و توجه به آن ها نیازمند نگرشی وسیع تر و بلند مدت تر است. آن ها به طور بالقوه الهام بخش و انگیزشی هستند و به اندازه کافی گسترده هستند که بتوان چند سازمان را در آن ها دخیل کرد. پیامد ها می توانند بسیار گسترده باشند و این از نقاط ضعف آن ها است. به طوری که به معنی “همه چیز برای همه کس” بیان شود. بدین صورت اندازه گیری آن ها بسیار مشکل می شود. همچنین بیانیه های پیامد ها می تواند مانعی در برابر سنجش میزان خوب کار کردن یک سازمان باشد.

به بحث خود در باره نظام عملکرد در نیوزیلند بر می گردیم. پس از تعیین خروجی ها به عنوان نظام سنجش عملکرد مدیران، صحبت کردن از پیامد ها به سیاستمداران واگذار شد. دولت، پیامد های مورد انتظار خود را تحت عنوان “حوزه های نتایج استراتژیک” مطرح کرد. برای راهنمایی نحوه رسیدن به این پیامد ها عباراتی را نیز تحت عنوان “حوزه های نتایج کلیدی” مطرح کرد با این امید که دستیابی به این نتایج به دستیابی به پیامد ها منجر شود. مشکلی که در عمل پیش آمد این بود که برنامه دولت مملو از نتایج مورد انتظاری شد که ادعا می شد می تواند در دسترسی به پیامد ها کمک نماید. از دیگر سو اطلاعاتی که در مورد پیامد ها مطرح شده بود بسیار عمومی بود به نحوی که معنی خود را از دست داده بود.

نظام سنجش عملکرد پیشنهادی دولت بر مبنای دو دوگانگی مطرح شده بود. بعد اول این بود که دولت هم به عنوان یک مالک و هم به عنوان یک خریدار مطرح بود و بعد دوم نیز این بود که نتایج بخش دولتی به خروجی ها و پیامد ها خلاصه می شد. از یک سو توجه به خروجی ها باعث جلوگیری از هدر رفت منابع و ایجاد یک نظام مالی مستحکم شده بود . از دیگر سو توجه به خروجی هایی که در حسابرسی سالانه قید شده بود، مدیران را از توجه به ارزش های والاتری چون سرمایه سازمانی باز می داشت.

پس از تعداد زیادی از مطالعات و برنامه ریزی ها، طرح ریزی نظام عملکرد در نیوزیلند تغییرات زیادی کرد تا تأکید بیشتری بر پیامد ها و مقاصد استراتژیک و ظرفیت های سازمانی داشته باشد. مدیران در حین اینکه در برابر خروجی ها مسئول بودند ، در برابر پیامد ها نیز به صورت رسمی مسئولیت پیدا کردند. به این صورت که گرچه مدیران نمی توانند تمامی پیامد ها را کنترل کنند ولی مسئولیت مدیریت این پیامد ها از دوش آن ها ساقط نمی شود. باز خور اطلاعاتی خوب در مورد نتایج می توانست به آن ها جهت انتخاب اینکه چه کاری را شروع کنند و چه کاری را متوقف سازند کمک کنند. باید توجه داشت که نظام مدیریت پیامد ها به عنوان یک چرخه بهبود دائم و یک ابزار خودسنجی بیان می شود و نه به عنوان یک مکانیزم مسئولیت پذیری.

در بیان پیامد ها باید به این موضوع توجه داشت که آن ها باید بیان کننده تغییرات مطلوب محیطی باشند و با اطلاعاتی که از طریق حسابرسی ها و تحقیقات به دست می آیند همسو. در کنار نگاه به پیامد ها، خروجی ها و رویه های کنترل مالی نیز به عنوان عناصر اصلی بودجه بندی عملکرد مطرح هستند. پیامد ها جهت رسیدن به بلوغ در بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرند. لذا برای تسریع تغییرات در سازمان می بایست ارتباط واضحی بین پیامد ها و سرفصل های بودجه ایجاد کرد. امّا تشخیص این ارتباط کار دشواری است زیرا تعداد سازمان هایی که بر روی یک پیامد تاثیر می گذارند زیاد است.

در پایان برای توجه همزمان به خروجی ها و پیامد ها ذکر نکاتی ضروری می باشد. خروجی ها ، حداقل های مسئولیت مدیران می باشند در حالی که پیامد ها ، حد اکثر ها هستند. پیامد ها هنگامی می توانند محقق شوند که رویه های کاری، به وسیله خروجی های تعریف شده تحت کنترل باشند. رسیدن به پیامد ها نتیجه رسیدن اثر بخش به خروجی ها است. لذا پیامد ها کمک می کنند مدیران از توجه صرف و بیش از حد به خروجی ها فاصله بگیرند و به خلق ارزش های عمومی کمک کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *