خلاصه تحلیلی مقاله: ابزارهای سنجش سازمانی ، کارت های گزارش و کارت های امتیاز سازمان های فدرال

کارت امتیازی متوازن

در این مقاله سعی در معرفی دو گونه مختلف از ابزار های سنجش سازمانی شده است. ابتدا به معرفی کارت های امتیازی پرداخته می شود. این کارت ها برای سنجش توسط عناصر درون سازمان طراحی شده اند. این نوع از گزارش نمی تواند عامل ایجاد مقایسه بین سازمان های مختلف باشد. سپس ابزار دیگری تحت عنوان کارت های گزارش معرفی می شوند. این ابزار ها برای سنجش چند سازمان توسط سازمانی ثالث طراحی شده اند. به دلیل مشابهت برخی از عوامل مورد سنجش، بر خلاف کارت امتیازی، می تواند ابزاری جهت مقایسه سازمان ها باشد. معمولاً دولت ها در طراحی و استفاده از این ابزار دخیل هستند. هیچکدام از این دو گزارش ادعای سنجش عملکرد از طریق خروجی ها و پیامد ها را ندارند و واژه عملکرد در این مقاله مترادف با همان معنی مطرح شده در این دو گزارش است. برخی از کارت های گزارش به جهت ایجاد نفوذ در سطوح خرد و کلان جامعه تهیه می شوند ، در صورتی که کارت های امتیازی صرفاً در درون سازمان و جهت توجه بیشتر به اهداف سازمانی مورد استفاده قرار می گیرند. سوال اصلی مطرح شده در این مقاله این است که آیا کارت های گزارش تقویت کننده کارت های امتیازی سازمانی می باشد و یا این دو نوع گزارش در تضاد و تقابل با یکدیگر هستند؟ به عبارتی دیگر آیا اطلاعاتی که توسط کارت های امتیازی به عموم مردم ارسال می شود همان چیزی است که کارت های گزارش ارائه می کنند و یا خیر؟ پاسخ به این سوال در ایجاد اعتماد عمومی به دولت و همچنین اعتماد به رتبه بندی های آن تأثیر می گذارد. برای انجام تحقیق در این زمینه از دو کارت گزارش و یک کارت امتیازی بهره جسته می شود. لذا از اطلاعات مربوط به گزارش سالانه دفتر مدیریت و بودجه به عنوان کارت امتیاز سازمان و دو گزارش مرکز مرکاتوس، که ابزاری است برای سنجش کیفیت افشاء اطلاعات، و گزارش “بهترین محل های کار” ، که ابزاری است برای سنجش میزان رضایت کارکنان، به عنوان کارت گزارش استفاده می شود. گرچه در این مقاله ابزار های دیگری نیز جهت سنجش عملکرد سازمان معرفی می گردد لیکن به دلیل عدم تجانس نحوه ارائه اطلاعات آن ها ، از مورد استفاده قرار دادن آن ها خودداری می گردد. پس از تجمیع اطلاعات اخذ شده از این سه گزارش در خلال سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ و ایحاد یک پنل دیتا، تحلیل های آماری انجام شد و نتایج آن ها اعلام گردید. باید توجه داشت به دلیل نرمال نبودن نمونه های اخذ شده، از آمار ناپارامتریک اسپیرمن و کندال برای بررسی رابطه داده ها استفاده شده است. داده های دفتر مدیریت و بودجه و مرکز مرکاتوس ارتباط مثبت و معنی داری با هم دارند. این نتیجه دور از ذهن نمی باشد زیرا هر دوی این گزارش ها، داده های خود را از داده های گزارش ابزار رتبه بندی ارزشیابی برنامه ها
PART ،اخذ می کنند. همچنین داده های گزارش دفتر مدیریت و بودجه، رابطه معنی دار و مثبتی با گزارش “بهترین محل های کار” دارد. دلیل اصلی یافت شدن این رابطه می تواند به دلیل مربوط بودن بخش هایی از گزارش دفتر مدیریت و بودجه به آنچه توسط گزارش “بهترین محل های کار” مورد سنجش قرار می گیرد باشد. بین گزارش مرکز مرکاتوس و “بهترین محل های کار” رابطه معنی داری یافت نشد که دلیل آن می تواند تفاوت در نحوه جمع آوری اطلاعات این دو گزارش و همچنین متفاوت بودن جنبه هایی از سازمان که توسط هر کدام مورد ارزیابی قرار می گرد، باشد. باید توجه داشت به دلیل استفاده هر سه گزارش از داده های فدرال، استقلال این گزارش ها زیر سوال می باشد. در پایان نویسنده پیشنهاد می کند شدت تأثیر هر کدام از گزارش ها بر روی ذی نفعان مورد سنجش قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *