خلاصه تحلیلی مقاله: ابهام زدایی از بهره وری و عملکرد

واژه های بهره وری ، اثربخشی، کارایی و سودآوری معمولاً در محافل مختلف تجاری و علمی مورد استفاده قرار می گیرند. متأسفانه این واژه ها در برخی از مواقع به عنوان جانشین مورد استفاده قرار می گیرند. این مقاله سعی دارد با رفع ابهام از معانی مختلف در این زمینه، تعریف درست و واضح تری از واژه های ذکر شده در اختیار قرار دهد.

از بهره وری معمولاً به عنوان یکی از عوامل اصلی مزیّت رقابتی یاد می گردد. باید توجه داشت که بهره وری از واژه های چند وجهی می باشد و برای تعریف آن باید زمینه قرار گیری این واژه نیز مورد مطالعه قرار داد. اکثر کسانی که از این کلمه استفاده می کنند معنی درستی از آن ارائه نمی کنند. دانشی در مورد تفاسیر مختلف از واژه در دست نیست و عده ای حتی نمی دانند دو نوع تعریف لفظی و ریاضی برای این واژه وجود دارد. تعریف عامی که از بهره وری ارائه شده است رابطه خروجی های یک فرآیند تولیدی به ورودی های آن است. البته تعاریف ریاضی مختلفی هم وجود دارد. این تعاریف به دلیل مصالحه هایی که در فرمول بندی آن معمولا به وجود می آید، قابل اتکا نمی باشند. فرمول های متعددی در مورد بهره وری قید می شود. در اکثر آن ها سعی شده رابطه ای میان خروجی های یک سیستم با ورودی های آن بر قرار گردد که البته معمولاً قسمت کوچکی از حقیقت بهره وری را به نمایش می کشند. معنی بهره وری در جایی پاسخ به این سوال مطرح شده که چقدر خوب می توانیم از منابع موجود، تولید داشته باشیم. بهره وری به میزان استفاده و در دسترس بودن منابع اشاره دارد. همچنین به میزان خلق ارزش وابسته است و با اصراف در تقابل مستقیم قرار دارد.

تعاریف مختلف موجود در بهره وری را می تواند در سه دسته مفاهیم تکنولوژیکی که بهره وری را ارتباط بین نرخ خروجی به ورودی های یک سازمان تولیدی می داند، مفاهیم مهندسی که بهره وری را رابطه بین خروجی های واقعی به خروجی های بالقوه سیستم می داند و مفاهیم اقتصادی که این واژه را کارایی در تخصیص منابع می داند، تقسیم بندی کرد.

بهره وری یک مفهوم نسبی است و بدون مقایسه آن نمی توان گفت که افزایش یا کاهش داشته است. برای ایجاد تغییر در بهره وری راهکار های مختلفی وجود دارد. اول اینکه خروجی از ورودی سریعتر رشد کند. دوم دریافت خروجی بیشتر از میزان ورودی فعلی سیستم است. سوم خروجی بیشتر در عین حال ورودی کمتر به سیستم است که این روش یک ایده آل می باشد. چهارم داشتن خروجی یکسان در حین کاهش میزان ورودی به سیستم و در نهایت کاهش خروجی ها در حالی که ورودی ها بیشتر از آن کاهش پیدا کند.

باید توجه داشت جهت سنجش میزان بهره وری، متغییر های متعددی در ورودی و خروجی یک سیستم وجود دارد که آن ها معمولاً متجانس نیستند. از این رو مشکل تناسب به وقوع می پیوندد. برخی از دانشمندان برای حل این مشکل از روش بهره وری بخشی استفاده می کنند و فقط تعداد مشخصی از متغییر ها را دخیل می کنند. سنجش میزان بهره وری فیزیکی در سازمان های تولیدی غیر ممکن است زیرا مقسوم مشترکی وجود ندارد که بتوان تمامی متغییر ها ، با واحد های اندازه گیری مختلف را، بر آن تقسیم کرد.

معنی بهره وری به نوعی دیگر به سطحی از سازمان که مورد مطالعه قرار می گیرد نیز بسته گی دارد. این سطوح می تواند بهره وری در تولید فردی، رویه تولید، رویه تولید برای یک محصول خاص، تولید یک کارخانه و یا تولید مجوعه ای از کارخانه جات باشد.

در این مقاله باید به تفاوت میان بهره وری و سودآوری نیز اشاره کرد. سود آوری همان نسبت درآمد به هزینه است و به صورت یک واژه مالی مطرح می شود. استفاده بیش از حد از نسبت های مالی باعث کم کردن روحیه و کوتاه نگری می گردد. در بلند مدّت بهره وری سنجه مناسب تری نسبت به سود آوری تلقی می گردد زیرا سود آوری در بلند مدّت تحت تاثیر عوامل متعدد محیط قرار می گیرد. از جمله این عوامل می توان به تورّم در قیمت ها اشاره نمود.

عملکرد واژه ای است که تمامی اصطلاحات مورد نیاز برای موفقیّت یک سازمان را تحت لوای خود قرار می دهد. سازمان با بهرهوری بالا هیچگاه زمان را برای دوباره کاری از دست نمی دهد. با انجام سریع کار ها هزینه های ناشی از انبار داری در حین فرآیند تولید را کاهش می دهد. عملیات قابل اتکا باعث می شود که برنامه های سازمان مورد اجرا قرار گیرد. همچنین عملیات انعطاف پذیر باعث می شود در صورت تغییر در محیط ، کل عملیات سازمان به خطر نیافتد. عملیات ارزان قیمت به سودآوری بیشتر منجر می گردد. البته باید توجه داشت که کیفیت محصولات و بهره وری سازمان دو مقوله متفاوت هستند.

اثر بخشی به معنی انجام دادن کار درست و کارایی به معنی انجام دادن درست کار ها مطرح می گردد. کارایی زمانی رخ می دهد که حد اقل منابع مورد نیاز برای گرداندن یک عملیات در سازمان مورد استفاده قرار گیرد. هرچه استفاده فعلی از منابع در مقابل این عدد کمتر باشد اثر بخشی بیشتر است. از طرفی دیگر کارایی به درجه دستیابی به اهداف سازمانی اطلاق می گردد. اجرای این دو واژه ارتباطی با یکدیگر ندارد، یعنی سازمانی می تواند کارا باشد ولی اثربخش نباشد و بالعکس.

در مدل سه پی مطرح می شود که کارایی و اثر بخشی به عنوان یک فاکتور اساسی تمامی فرآیند های سازمان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. در این مدل سه واژه بهره وری ، سودآوری و عملکرد که در این مقاله تشریح شد ، به صورت رابطه در نظر گرفته می شود. به نحوی که عملکرد واژه ای کلی تر و بهره وری واژه ای جزئی تر است. برای رسیدن به عملکرد عالی نیاز به سود آوری در سازمان است و برای سود آوری بیشتر نیاز است که سازمان بهره ور باشد. برای دستیابی به بهره وری نیز می بایست کارآیی و اثر بخشی در تمامی شئون سازمان مورد توجه قرار گیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *