جو یادگیرنده

ایده ایجاد یک محیط خلاق می باشد به گونه ای که امکان آزمون ایده های جدید فراهم شده و یادگیری از طریق این تجربه مستقیم حاصل می شود. هدف تقویت خلاقیت و بهبود می باشد به نحوی که کمک شایانی در جهت یادگیری سازمانی باشد. به وضوح مشخص است که حمایت از محیط آزمون و خطا نیازمند وجود فرهنگ بدون سرزنش می باشد. دریافت بازخور از دیگران نیز برای اطمینان حاصل کردن از این موضوع که ایده های خوب توسعه یابند و ایده های بد حذف شوند ضروری است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *